Fundacja Forum Zrównoważonej Technologii

Poznaj historię i losy polskich żołnierzy wyklętych!

O projekcie


"ZWYCIĘŻAMY - VICTORIOUS" TO PROJEKT EDUKACYJNY, MAJĄCY NA CELU PRZYBLIŻENIE MŁODSZYM POKOLENIOM (DZIECIOM ORAZ MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH) LOSÓW ORAZ SYLWETEK WYBRANYCH ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, A TAKŻE ICH WKŁAD W WALKĘ O NIEPODLEGŁOŚĆ KRAJU.W ramach pierwszej edycji projektu powstały trzy krótkometrażowe filmy animowane z wykorzystaniem techniki 3D, prezentujące życie oraz działania niepodległościowego wybranych żołnierzy wyklętych.

Pierwsza animacja była swoistym wprowadzeniem do tematyki całego cyklu, zaś dwie kolejne przedstawiały losy i sylwetki dwóch wyjątkowych żołnierzy wyklętych: Stanisława Michała Sojczyńskiego (1910-1947) ora Henryka Antoniego Flame vel Flamme (1918-1947).Oficjalna premiera spotów animowanych nastąpiła w połowie grudnia 2022 roku podczas całodniowego, obfitującego w szereg debat i rozmów kongresu online poświęconego tematyce żołnierzy wyklętych, który w całości był streamowany w serwisie społecznościowym Facebook.com - na oficjalnym fanpage'u poświęconym temu projektowi.

Animacja została wykonana przy użyciu stworzonych modeli oraz scen 3D, renderowanych finalnie w tzw. render farmach. Technika animacyjna 3D zawierała również animacje 2D jako podkreślanie lub wspomaganie odbioru finalnego tejże animacji.Na potrzeby projektu wykorzystane zostały efekty CGI - przy wykorzystaniu najnowocześniejszego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dedykowanego tego typu animacjom.

Za przygotowanie filmów animowanych odpowiadało profesjonalne studio animacyjne, natomiast scenariusz wszystkich trzech filmów był współtworzony i konsultowany z historykami oraz osobami zajmującymi się zawodowo tamtymi czasami.W ramach tegorocznej edycji projektu powstanie kolejny, czwarty już z kolei film animowany nawiązujący do czasów walki żołnierzy wyklętych.

Tworzona obecnie animacja będzie szerzej rozwijać tło historyczne, a także kontekst polityczny oraz społeczny czasów, w których przyszło działać tzw. "wyklętym". Dzięki takiemu zabiegowi tematyka "niezłomnych" będzie bardziej zrozumiała dla młodszych odbiorców - dzieci i młodzieży. Premiera filmu animowanego planowana jest na połowę grudnia tego roku. Odbędzie się podczas kongresu online, skłądajacego się z debat i rozmów ze spcejalistami w dziedzinie żołnierzy wyklętych oraz II wojny światowej.

 


Animacje


Zobacz trzy krótkometrażowe filmy animowane:

"Posterunek nasz"

Henryk Antoni Flame

"Grot" / "Bartek"

"I dziś Warszawa znów krwawi"

Stanisław Sojczyński

"Warszyc"

Żołnierze Wyklęci

ale nie Zapomniani

Organizator


Organizator projektu ZwyciężaMY - VictorioUS

FUNDACJA FORUM ZRÓWNOWAŻONEJ TECHNOLOGII TO ORGANIZACJA NON-PROFIT, KTÓREJ GŁÓWNYM CELEM DZIAŁANIA JEST WSPIERANIE ROZWOJU TECHNOLOGII ZGODNIE ZE STRATEGIĄ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU.

Fundacja na co dzień zajmuje się propagowaniem i promocją etycznego oraz zrównoważonego wykorzystania nowoczesnych technologii przez środowiska biznesu, administrację publiczną oraz konsumentów na terenie Polski i Europy, a także szeroka edukacja w tym zakresie.

Od początku swojej działalności Fundacja zrealizowana szereg projektów o podłożu technologicznym.

Wybrane projekty:

Lemowisko


Lemowisko


Projekt z okazji 100. urodzin Stanisława Lema - Celem projektu było przybliżenie młodszym pokoleniom życia i twórczości wybitnego pisarza science-fiction Stanisława Lema. Projekt przybrał formę ogólnopolskiego konkursu literackiego "Polska Przyszłości", który był skierowany jest do młodzieży szkół średnich klasy 1-2. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy konkursowej w formie tekstu literackiego, która zaprezentuje ich wizję przyszłości Polski przez pryzmat potencjalnego rozwoju technologicznego oraz jej przyszłego wpływu na różne dziedziny życia w Polsce.


Inwestycje, czyli szansa na rozwój


Inwestycje, czyli szansa na rozwój


Cykl wywiadów internetowych, prezentujących najważniejsze dla polskiej gospodarki oblicza inwestowania. Rozmowy z ekspertami prowadzone były przez Ernesta Bodziucha, dziennikarza ekonomicznego z ponad 20-letnim doświadczeniem telewizyjnym i rynkowym, obecnie związanego z Telewizją Polsat i dotyczyły: Trójmorza, budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz nakładów na rozwój i szkolenia pracowników. Głównym partnerem projektu była Fundacja State of Poland.


Bank na co dzień


Bank na co dzień


Program internetowy składa się z trzech, 20-minutowych rozmów z ekspertami bankowymi, transmitowanymi w Internecie. W rolę prowadzącego wcielił się Ernest Bodziuch, dziennikarz ekonomiczny związany od wielu lat z Telewizją Polsat. W kolejnych odcinkach przybliżył on Internautom specyfikę wybranych obszarów działalności bankowej. Partnerem projektu była Fundacja PKO Banku Polskiego.


Polski Monitor Opinii


Polski Monitor Opinii


To cyklu badań opinii publicznej – wspólnej inicjatywy PKO Banku Polskiego – Partnera Strategicznego projektu, Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) oraz Forum Zrównoważonej Technologii. Badania zostały zrealizowane w październiku i listopadzie 2019 r. przez Fundację IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na wybranych, reprezentatywnych grupach i skutkowały stworzeniem czterech raportów rynkowych: "Młodzi na polskiej wsi", "Dumni z polskiej żywności", "5G w oczach polskiego społeczeństwa i MSP" oraz "Rynek e-commerce".


Fundacja była również partnerem wielu wydarzeń gospodarczych, m.in. Kongresu 590 oraz Forum 590 w Radomiu.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.fzt.net.pl

Kontakt


Fundacja Forum Zrównoważonej Technologii
ul. Żurawia 6/12/766
00-503 Warszawa

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z projektem, prosimy o poniższy kontakt mailowy:

Partnerzy


ORLEN FundacjaFundacja Banku Gospodarstwa KrajowegoTotalizator Sportowy Fundacja


Partnerzy medialni


Polska Grupa PressNasza HistoriaPortal Informacyjny i.plTygodnik SolidarnośćTygodnik SolidarnośćNasze Miasto

PARTNERZY PIERWSZEJ EDYCJI

Polska Grupa PressTygodnik Do RzeczyNasza HistoriaTygodnik SolidarnośćTygodnik SolidarnośćPortal Informacyjny i.plTVP HistoriaPolska Agencja Prasowa


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ZwyciężaMY - VictorioUS

Dofinansowanie: 3 514 800 zł
Całkowita wartość: 3 714 800 zł

ZOSTAŃ PARTNEREM

OFEROWANE ŚWIADCZENIA DLA PATRONA

W ramach nawiązanej współpracy patronackiej, Fundacja oferuje szeroki pakiet świadczeń, na który składają się:

 

Logotyp Partnera na stronie internetowej projektu: www.zwyciezamy-victorious.pl
Logotyp Partnera na planszy z partnerami dla każdej animacji
Logotyp Partnera na grafikach w social media (Facebook, Instagram)
Informacja w social mediach o nawiązanej współpracy patronackiej
Logotyp Partnera na planszy dla pozostałych materiałów wideo promujących projekt (np. wywiad z historykiem)
Wymienienie Partnera w informacji prasowej zapowiadającej projekt
Możliwość rozmowy z ekspertami/twórcami animacji
Możliwość zamieszczenie filmów i skrótów w kanałach komunikacji Partnera
Inne, bezpośrednio ustalane z Partnerem świadczenia

SUGEROWANE ŚWIADCZENIE PO STRONIE PATRONA

Publikacja zapowiedzi projektu w serwisie Partnera
Publikacja zapowiedzi w kanałach social media Partnera
Publikacja wybranych skrótów/teaserów animacji
Wsparcie komunikacji w kanałach social media Partnera
Wywiad lub rozmowa z ekspertami/twórcami filmu animowanego
Informacja o zbliżającej się premierze filmów
Inne formy współpracy, bezpośrednio ustalane z Partnerem

Ostateczny pakiet wzajemnych świadczeń patronackich zostanie ustalony zgodnie ze specyfiką, potrzebami oraz możliwościami obu stron – medium patronackiego i organizatora projektu.

KONTAKT DLA ZAINTERESOWANYCH

SO PUBLIC PR Paulina Szczupaczyńska
kom. 668 113 806
e-mail: p.szczupaczynska@sopublic.pl